V

Vabalas - Kuklumas daro tave žmonėms malonų. 
  Vagis - Vagiantį matyti
  Vabzdys - Gyvūno arba vabzdžio apkandžiojimas - gali reikšti, jog toje vietoje prasidėjo uždegiminis procesas. 
  Vadelės - Pašalinti iš savo gyvenimo netvarką. 
  Vaidintojas - Netikras draugas. 
  Vaikas - Vyro nešiojamas - berniuko gimimas; moteries nešiojamas - mergytės gimimas; žaidžiąs - džiaugsmas; su aukle - neramūs laikai, daug vaikų regėti - vargai, bėdos, sergantis vaikas - šeimos nemalonumai, skiepyti vaikus - saugokis, kad ant tavo galvos kas nors nenukristų. 
  Vaikščiojimas - Greitai - kliūtis; po žolyną - draugas tave išduos; po purvyną - turėsi daug nemalonumų; vaikščioti atbulai - reikalai blogi. Šiaip vaikščioti sapne - barniai, bėdos, t.y blogas ženklas; vaikščioti, eiti nežinomomis vietomis, klaidžioti sapne - įsivelsi į bėdą, to net nežinodamas dabar, tai išaiškės tik ateitį. 
  Vainikas - Palmių - garbė; gėlių - meilės rūpestis; aukso - puikus gyvenimo kelias; pinti jį - padėsi įsimylėjėliams. Ant karsto - palikimas. 
  Vaisiai - Valgyti juos - sveikata; pintinėse - geras uždarbis; kratyti ir rinkti juos - geri kaimynai; raškyti - turtas, pirkti - būsi apgautas, juos sodinti į smėlį - sunkus gyvenimas. 
  Vaisiai (Abrikosas) - Jei sapnuojate, kad valgote abrikosus jų sezono metu, tai reiškia džiaugsmą; juos valgyti ne sezono metu reiškia bergždžias viltis; sapne matyti sugedusius abrikosus reiškia susidurti su nelaime. 
  Vaismedis - Žydintis - laimė; su vaisiais - vaisingas darbas; nulūžęs - suklupimas prieš pat tikslą; kirsti - nuostoliai. 
  Vaistai - Gerti juos - bus nuostolių. 
  Vaistinė - Saugokis sukčių. 
  Vaistininkas - Pakliūsi į nemalonią draugiją. 
  Vaivorykštė - Sapne regėti vaivorykštę reiškia laimę, ypač verslo ar su pinigais susijusių reikalų klestėjimą; Jeigu Įsimylėjusieji sapne mato vaivorykštę, vadinasi, jų santuoka bus laiminga; Vaivorykštė verslininkui - ženklas, kad reikalai klostysis gerai; Vasarą matyti vaivorykštę - geras poilsis; Jei matote vaivorykštę žiemą - nuostaba, paveldėjimas, lengvas pralobimas; Sapne po lietaus netikėtai išvysti vaivorykštę - prisiminsite brangų žmogų; Sapne regėti vaivorykštę virš savo galvos - mirtis; Sapnuoti vaivorykštę, apjuosusią visą dangų, -sėkmingi darbai; Vaivorykštę sapnuoti iš rytų pusės neturtingam ir ligotam žmogui - laimė, o iš vakarų pusės turtingam - geri reikalai. 
  Valdininkas - Regėti jį - kitų painiojimas į tavo reikalus. 
  Valgymas - Valgydinti ką nors - gausi džiaugsmingą žinią; valgyti gerus valgius - nepritirsi nepritekliaus; blogus - liga, matyti valgančius - pakvietimas.Valgyti ką nors
  Valkata - Nemalonumai. 
  Vanduo - Palieti jį - klaida; verdąs - esi smarkus; prigerti jame - patirsi didelę priespaudą; maudytis - apsiginsi nuo priekaištų, bristi per vandenį - išvengsi pavojaus, vaikščioti po vandenį - nugalėsi visas kliūtis, jo ūžimą girdėti - nuotykis kelionėj. 
  Vapsvos - Regėti - nemaloni žinia; vaikyti - netikėtas išsiskyrimas; vapsvos įgėlimas - nusivylimas. 
  Vargonai - Regėti juos - džiaugsmas; girdėti žaidžiant - krikštynos arba vestuvės. 
  Variokai - Mažas uždarbis. 
  Varlės - Regėti jas - pasisekimas; mušti - kenki sau pats; valgyti - pasieksi aukštą būvį; girdėti jų kurkimą - geros žinios. 
  Varnos - Skraidančios - arti kieno mirtis; gaudyti - nesantaika; ant medžių - giminių susirinkimas; vyti varną - sugausite vagį ar apgaviką; merginą šis sapnas įspėja, kad jos mylimasis gali būti neištikimas; girdėti varnų krankimą - nelaimė, blogos žinios; apskritai varna sapne - nelaimės ir mirties pranašas,Jūsų laukia baimė, nedraugiški santykiai, ašaros, nuostoliai, tačiau varnas gali reikšti, jog atsitikus bėdai didelė tikimybė, kad sulauksite pagalbos. 
  Varnėnai - Apkalba tave. 
  Varpai - Girdėti skambant jais - geros žinios. 
  Varpinė - Regėti ją arba joje būti - įsigysi ar turėsi priešų. 
  Varpymas (žemę, daržą) - Lūkesčiai įvyks, bet ne tuojau. 
  Varpos - Norų įvykimas. 
  Vartai uždaryti - Turi būti energingas; atidaryti - tavo gyvenimas pabaigoj bus laimingas; vartų atidarymas jėga - pasisekimas. 
  Vaškas - Geltonasis - būsi apgautas; baltasis - gera sveikata; lydytas - nuostolis. 
  Vaza - su gražiomis gėlėmis - esi labai mylimas; sudaužyti ją - neteksi draugo ar draugės. 
  Vėbras - Stropumas ir patvara aukštai iškels tave; regėti arba vilkėti - turto padidėjimas. 
  Veidas - Regėti savo veidą veidrodyje - negalavimas; išblyškus - liga; bjaurus - rūpesčiai; prausti jį - pasigailėsi ką padare; regėti savo veidą vandenyj - ilgas gyvenimas, garbė. 
  Veidrodis - Žiūrėti į jį - nenaudingas nuotykis; sudaužyti - atsisveikink su daugeliu vilčių. 
  Veja - Žalia - susitikimas su mylimu asmeniu; vaikščioti po ją - laidotuvės; velėną jos plėšti - sveikata. 
  Vėjas - Jo ūžimas - nuotykis. 
  Velnias - Regėti jį - patirti pagundų; kalbėti su juo - būsi sukčių apgautas. 
  Verkimas - Džiaugsmas; regėti verkiantį - padarysi nemalonumą artimam asmeniui. 
  Verpalas - Regėti - daug rūpesčių; verpti - laimė meilėj. 
  Verpimas - Naminė rimtis. 
  Versmė - Tyro vandens - gyvenimo džiaugsmas; nešvaraus - sunaikintos viltys; gerti iš jo - gerai pasinaudosi laimingomis aplinkybėmis; maudytis joj - atremsi neteisingą įtarimą, išdžiūvusi - blogi reikalai. 
  Veršiena - Valgyti - Pasveikti. 
  Veršiukas - Esi pajuokiamas; matyti papjautą - turi negerą sumanymą. 
  Vestuvės - Būti jose - nevedusiems arti vedybos ar tiesiog surasit gerą išeitį iš keblios padėties; vedusiems - dažniausiai šeimos pagausėjimas nusimato - vaikai; šokti jose - pasisaugok iš kitos lyties apkalbų. Sapne vestuvėse regėti daug žmonių - išgąstis. Regėti linksmas vestuves, bet jose nedalyvauti, reiškia gėdą ir sumišimą. Sapne regėti vestuvininkus prie altoriaus reiškia blogas naujienas arba barnius su artimais žmonėmis. Sapnuoti savo vaikų vestuves - geras ženklas -būsite visų gerbiami ir mylimi. Pačiam vestuves kelti - prarasite draugą. Vestuvių muziką girdėti - turėsite išlaidų ar neišvengsite liūdesio. Jeigu mergina sapne priėmė pasiūlymą tuoktis, vadinasi, ji paklausys kitų nuomonės, o pažadai jos neapvils. Jeigu mergina sapnuoja, kad jos vedyboms nepritaria tėvai - sužadėtuvės neįvyks. Jeigu ji sapne mato, kad jos mylimasis veda kitą, - nerimas ir baimė. Jeigu mergina sapnuoja slaptas vedybas, vadinasi ji sužinos apie mylimojo neigiamus charakterio bruožus, galbūt net su juo išsiskirs. Jeigu moteris regi kažkieno vestuves, kuriose žmonės apsivilkę gedulo drabužiais, vadinasi ji nulius dėl nelaimingo savo draugės arba giminaitės likimo. Jeigu jauna moteris regi savo vestuves ir ką nors, apsivilkusį gedulo drabužiais, - jos šeimyninis gyvenimas nebus laimingas. Jeigu sapnuojate savo draugės vestuves, - maloni kelionė gali neįvykti dėl nemalonių siurprizų. Vesti sapne paleistuvę - neturėsite vaikų. Nevedusiam sapnuoti, kad jis jau vedęs - blogas ženklas. Sapne vesti savo žmoną ar tekėti už savo vyro - liga ir liūdesys. 
  Vežimas - Vežant matyti- turtų, padaugėjimas; matyti pavirtusi vežimą - turtuoliams nuostoliai o neturtingiems - geras uždarbis; pilną rugių arba kviečių vežimą matyti - gerą derlių ir laime. 
  Vėliava - Regėti plevėsuojančią - didelis džiaugsmas. 
  Vėžys - Regėti jį - turi netikrų draugų; gaudyti vėžius - santuokos laimė; valgyti - laimė visur kur. 
  Viela - Rišti ją - turėsi rūpesčių; ieškoti jos - piniginiai rūpesčiai; apsipinti ja - pavojinga ateitis; traukti - ilga byla. 
  Vienaakis - Regėti jį - apgautam būti. 
  Vienetas - Regėti vieneto (1) arba vienuolikos (11) skaitmenį - laimė. 
  Vienuolė - Regėti ją - mylimojo neištikimybė; šnekėti su ja - pakeisti tarnybą; likti ja - neištekėsi. 
  Vienuolika - (11) arba vienetą regėti skaitmenį - laimė. 
  Vienuolynas - Regėti jį - tylus ir ramus gyvenimas; būti jame - džiaugsmas senatvėj. 
  Viešbutis - Būti jame - kelionė. 
  Vieškelis - Eiti juo - rasi išteklių gyvenimui; važiuoti juo - dideli pinigai; regėti nesibaigiantį - sunkus bus tavo gyvenimo kelias. 
  Vieversiai - Regėti juos - greitas pasisekimas; girdėti giedant - laimė meilėj. 
  Vikiai sėti - Gerą ir laimingą gyvenimą; vikius pjauti - turtų padaugėjimą; vikius vežti - didelių turtų sutaupymą. 
  Vilkas - Regėti juos - labai ką įpykdysi; girdėti jų staugimą - būsi iš visų šalių puolamas; būti jų vejamam - turi nenumaldomą priešą. 
  Vilnis (bangas) - ant vandens matyti - sunkią ligą ir vargingą gyvenimą; būti vilnių supamam - saugokis visokių netikėtumų. 
  Vilnos - Regėti jas - eini tikru keliu. 
  Vinis - Raštijų - viltys įvyks; kalti jas - tinkamai nusistatysi; tiesinti - taupumas; dirbti - darbuosies naudingai sau ir kitiems. 
  Virėja - Regėti verdančią - sutvarkytas gyvenimas. 
  Virimas - Matyti ką verdant - gyvensi pertekliuje. 
  Virvė - Regėti ją vejant - nelengvai pasieksi tikslą; lipti ja aukštyn arba leistis žemyn - netikrame esi kelyje; nupjauti - nuskriausti ką nors. 
  Viščiukas - Nesveikata. 
  Višta - Matyti kiaušinius dedant- turtų padaugėjimas; Vištą kvaksint girdėti - netikėtą liūdesį; laukine vištą girdėti giedančią - kokią nors namų nelaime; vištą matyti su daug viščiukų - vedusiems šeimos padaugėjimą, o nevedusiems - laimingą šeimos sukūrimą. 
  Vynas - Gerti jį - tavo rūpesčiai neis niekais; raudonas - visados esi nusiteikęs; baltas - būsi patenkintas; palieti jį - pražudyti savo laime. 
  Vyras - Regėti seną - ilgas gyvenimas; stambų - patirsi malonių valandėlių; jauną - rūpesčiai, girtą vyrą - bus barnių. 
  Vyrija - Būti joj - susiginčysi su kuo. 
  Vystyklai - Ramus gyvenimas. 
  Vyšnios - Raškyti jas - linksmybė; valgyti - malonios valandėlės. 
  Vyjimas - Matyti vijimą - pagaliau nurimti; vejamam būti - būsi apšmeižtas. 
  Vyžos - Matyti- didelį pasiryžimą darbuose;vyžomis avėti - neturtingumą ir pažeminimą; Parduoti vyžas - didelį džiaugsmą ir nusikratymą sunkaus gyvenimo. 
  Vokietis - Matyti - saugokis visokių išnaudotojų; vokietaity matyti arba su ja kalbėtis - moterims švaros pamėgimą, o vyrams gerą žmoną; vokietaitę matyti baltais rūbais - laimingą gyvenimą šeimoje. 
  Vogimas - Pinigus vogti - būsi primuštas. 
  Vokai - Matyti juos - greit gausi laišką; vokų viršelius matyti - saugokis nemalonumų; atplėštą voką matyti - saugok laiką, kad neturėtum nuostolių; matyti vokus auksinius - didelį, džiaugsmą; sidabrinį voką atplėšti - didelė laimė; plieniniai vokai matyti - didelį ištvermingumą. 
  Vonia - Maudytis joj - laimė. 
  Voras - Regėti jį - klotis, nugalabyti jį - pergalėsi savo priešą. 
  Voratinklis - Regėti jį - įkliūsi į kokį nemalonumą. 
  Voverė - Regėti ją - netikėtas džiaugsmas; pagauti - pavojus; būti jos kandžiojamam - rūpestis dėl vaikų arba vyro.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vardo reikšmės paieška:

Sužinok dabar, ką reiškia tavo vardas!Naujausi sapnų pasakojimai, komentarai ir aiškinimai:

Sapnų pasakojimų prenumerata.

Įveskite savo el. pašto adresą:

Kodėl ir kaip prenumeruoti ?