Ž

Žabai - Žali - džiaugsmas ir laimė; sausi - vargas; surišti - klaidingos žinios. 
  Žadintuvas - Sapnuoti žadintuvą - tavo sprendimai klaidingi. 
  Žagarai - Degantys žagarai - merūpestingumas; vaikščioti po žagarus nesėkmės. 
  Žagsėjimas - Įžeidimas. 
  Žaibas - Matyti - didelius nemalonumus; kryžminį žaibą matyti - nelaimingą nuotykį arba mirtį; matyti žmogų griaustinio užmuštą - saugokis visokių nelaimių; būti pačiam žaibo nutrenktam - saugokis netikėto įvykio. 
  Žaizdos - Patirsi nesmagumą arba gal bus įžeista savimeilė; regėti jas - apsisaugosi nuo nuostolių. 
  Žaltys - Didelis - būsi apgautas; mažasis - nemalonumai; užmušti - nuginkluosi priešą; besiraitąs - nuostolis; daug žalčių - trumpas nepasitenkinimas. 
  Žaltvykslės - Laukia didelis nusivylimas. 
  Žarijos - Tavo meilė atšals. 
  Žąsys - Skaidančios - kelionė; pešti jas - nusivylimas; pjauti - didelis palikimas; valgyti žąsieną - laimė; kepti - aplankymas; pirkti esi laikomas kvailiu; ganyti - nemalonus darbas. 
  Žalerijos - Valgyti jas - didelis džiaugsmas; pirkti - meilės nuotykis. 
  Žemčiūgai - Ašaros. 
  Žemė - Kasti ją - arti laidotuvės; gulėti ant jos - maži nemalonumai. 
  Žemėlapis - Tolima kelionė. 
  Žemės drebėjimas - Likimo smūgiai. 
  Žengsmas (maršas) - iškilmingas, laimė. 
  Žentas - Rūpesčiai. 
  Žemuogės - Valgyti - nemaloni naujiena; daugybė jų - įsimylėsi; rinkti jas - negalavimas; labai didelės - esi išdidus; duoti jų kam - tave mini geruoju. 
  Žibuoklės - Skinti jas - rasti laimę meilėj; gauti jų - netekti vietos; puoštis jomis - laimėti per kuklumą. 
  Žiedas - Rasti jį - vaidas; parnešti - pagarbos netekti; ji dovanotam būti - tau nori ką įkalbėti; geležinis - sunkiai kovoti dėl gyvenimo; dovanoti kam - susižadėti; trūkis - vaidai ir išsiskyrimas; pirkti - įsimylėsi. 
  Žiema - Nevedėliams - piktos žmonos; vedusiems - rūpesčiai. 
  Žindymas vaiko - Moteriai žindyti sapne kūdikį - galite susirgti. Sapnuoti šį sapną žindančiai moteriai - didesnį dėmesį reikia skirti vaiko priežiūrai. Ištekėjusiai moteriai žindyti vaiką - laimė, netekėjusiai - greit ištekėsite. Žindyti svetimą vaiką - neužmirškite našlaičių, skirkite jiems savo dėmesį ir meilę. Žindyvę sapnuoti - liūdesys, taip pat reiktų susimąstyti ir rasti išeitį iš keblios padėties. Su žindyve žaisti - barniai. 
  Žindyti - Moteriai žindyti sapne kūdikį - galite susirgti. Sapnuoti šį sapną žindančiai moteriai - didesnį dėmesį reikia skirti vaiko priežiūrai. Ištekėjusiai moteriai žindyti vaiką - laimė, netekėjusiai - greit ištekėsite. Žindyti svetimą vaiką - neužmirškite našlaičių, skirkite jiems savo dėmesį ir meilę. Žindyvę sapnuoti - liūdesys, taip pat reiktų susimąstyti ir rasti išeitį iš keblios padėties. Su žindyve žaisti - barniai. 
  Žingsniavimas - Palengva pasieksi tikslą. 
  Žiniuonė - Matyti sapne žiniuonę - įspėjimas, kad be kitų pagalbos nepavyks surasti teisingo sprendimo; Jei sapne nusivylėte žiniuone, - stenkitės būti savarankiškesni. jeigu sapnuojate, kad geriate žiniuonių pagamintus vaistus, - Jūsų laukia nelaimės; 
  Žiogas - Girdėti arba jį matyti - gyvenimo apsunkinimas; žiogą matyti ką nors įsikandusį - saugokis slaptų vagių, kad netektų nukentėti; žiogą šokantį per šieną matyti - saugokis visokių limpamų ligų; Žiogą pagauti ir duoti nuo rankos karpą nukąsti - karpų išnykimą. 
  Žirklės - Kirpti jomis - pinigai; galąsti jas - ginčai, vaidai; regėti - bėdos nematysi. 
  Žirneliai - Vartoti juos - bus koks nemalonumas. 
  Žirniai - Regėti arba raškyti jų ankštis - turto padidėjimas; valgyti - būsi nekaltai kaltinamas bjauriu darbu; žydį - įmonės klotis. 
  Žiurkės - Matyti jas - netikėti priešai, kurie nori ką nors pikta tau padaryti; žiurkę pagauti - priešų nugalėjimas; būti sapne žiurkės užpultam - saugokis nepadorių moterų; matyti daug žiurkių - priešų sunaikinimą; matyti žiurkių užpultą kareivį - saugokis ištvirkusių moterų. 
  Žiūrėjimas - Pro grotas - daug neteksi per savo neprieinamumą. 
  Žydas - Žydą matyti - geras biznis; žydę seną matyti - saugokis apgaulės; žydę jauną matyti - greit būsi apgautas; žydę gražiai pasirėdžiusią matyti - gerą sandėrį; būti pas žydą svečiuose - teks su žydais turėti reikalų; žydų macus valgyti - saugokis žydų tikėjimą viešai girti; žydiškai su žydais kalbėti - biznyje gerą pasisekimą. 
  Žmogžudys - Apsiginklavusį matyti - saugokis netikėto užpuolimo; žmogžudžių užpultam būti - greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas; matyti žmogžudį suimtą - visų pavojų pašalinimą. 
  Žmona (pačia) - Žmoną su kūdikiu matyti - didelį džiaugsmą; žmoną didelę ir storą turėti - tavo gyvenimas pagerės; prie žmonos meilintis - laimingą ir gerą gyvenimą; žmoną sumušti - greit neteksi savo vyriško būvio; žmoną piktą ir nusiminusią matyti - saugokis keršto, kad nuo jo nenukentėtum. 
  Žmonės - Daug žmonių regėti - ginčai ir barniai; juodai apsivilkę - blogos naujienos; skiepyti žmogų - pasirūpink apsisaugoti nuo visokių limpamų ligų; pasikorusį žmogų matyti - netikri draugai. 
  Žolė - Regėti ją - saugokis apgavikų; pjauti - gyvenimo pagerėjimas; gulėti vešlioj žolėj - meilių santykių pradžia; nuvytusi - liga ir silpnybė. 
  Žuvėdra - Ilgas amžius. 
  Žuvys - Valgyti - loterijos laimė; žvejoti - daraisi sau priešu; mažos - rūpesčiai; didelės - svarbi įmonė. 
  Žvaigždė - Žibanti - meilės laimė; regėti jų daug - daug laimės; krintanti - netikėta laimė, tamsios žvaigždės - bus tau slaptingų dalykų. 
  Žvakė - Deganti - būsi pakviestas į pramogėlę; blūsčiojanti - gedulys; degti ją - rasti draugų; gesinti - neįvyks tavo viltys; nešioti degančią - laimingos atmainos; matyti žvakutes prie karsto - gresia tau žiauri nelaimė(mirtis). 
  Žvakidė - Su degančia žvake matyti - linksma žinia; be žvakės - rūpestis; nešti ją - turi gerų draugų. 
  Žvakynas - Iškilmė. 
  Žvejys - Matyti žvejus - nori tave apgauti šundraugiai. 
  Žviegimas - Girdėti žviegiant - gausi negerą žinią. 
  Žvirbliai - Daugelį regėti - nepasisekimas; skraidantį matyti - bus tau kas nors pažadėta; bet neištesėta; gaudyti juos - netikėtas susitikimas; girdėti giedantį - bjaurūs pokalbiai.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vardo reikšmės paieška:

Sužinok dabar, ką reiškia tavo vardas!Naujausi sapnų pasakojimai, komentarai ir aiškinimai:

Sapnų pasakojimų prenumerata.

Įveskite savo el. pašto adresą:

Kodėl ir kaip prenumeruoti ?