L

Laidynė - Regėti ją arba laidyti ja - geros žinios. 
  Laidotuvės - Regėti gausingą laidotuvių eismą (procesiją) - turtas; regėti negausingą jų eismą - neturtas; eiti drauge - palikimas. 
  Laidžius (graborius) - Regėti jį - laukia tave mirštant. 
  Laikraštis - Skaityti jį - būti apgautam; gauti jį - didelė naujiena; laikrodininkas - gausi nemalonų įsakymą. 
  Laikrodis - Mušąs - neeikvok veltui laiko; auksinis - būsi apvogtas; sudaužyti jį - būsi paniekintas; bokšte - būsi klausiamas patarimo. 
  Laiptai - Lipti aukštyn - darbas; žemyn - palengva nusmukti; nukristi nuo jų - nuostoliai; regėti juos - gera karjera. 
  Laistytuvas - Nemalonumai, 
  Laiškas - Gauti jį - pinigai; rašyti - įdomios žinos; rasti - ištekėti už valdininko; atplėšti - pasisaugok piktadarių; draskyti - piktos kalbos. 
  Laivas - Ant vandens - laimė; trobesyj - netvirta meilė; be stiebų ir burių - vargas, iš kurio galima išbristi; skęstąs - liūdnos žinios; liepsnojąs - dideli nuostoliai; sudužęs - naudingas nuotykis. 
  Laivo stiebas - Laivo stiebą matyti sapne - tavo gyvenimo kelias tiesus. 
  Laidotuvės (šermenys) - Jas matyti arba jose dalyvauti - per savo nepastabumą teks nukentėti; laidotuvėse dėl mirusio palaikų; ginčytis - saugokis neteisingų žmonių. 
  Laižyti - Laižyti ką nors - reiškia laimingą ateitį; laižyti cukrų - gerą apetitą; laižyti kompotą - smaguriavimą; laižyti bičių medų - laimingą pasisekimą; jeigu mylimas žmogus nulaižo tau lūpas - didelį džiaugsmą ir meilę. 
  Lakdynė (aitvaras) - Matyti aitvarą (lakdynę) - dėl pramogos užmiršti reikalą. 
  Lakštingala - Girdėti ją giedant - laimė santuokoj; pagauti ją - džiaugsmas. 
  Langas - Uždarytas - drąsa pasieksi tikslą; iškristi pro jį - pavojus; Matyti sapne stogo langą - pasisekimas. Matyti nešvarius langus - sapnuojančio žmogaus gyvenimo būdo pavyzdys. Jei jie apšviesti saulės - sąžinės graužimas. Jeigu sapnuojate, kad langą liečiate pirštais, vadinasi, Jus kankins abejonės dėl mylimo žmogaus. Jeigu sapnuojate, kad eidami pro šalį Jūs pažvelgėte pro langą ir ten pamatėte keistus dalykus, vadinasi, dėl nesėkmingų reikalų prarasite garbę ir sveikatą. Žiūrėti pro langą gali reikšti sapnuojančio žmogaus požiūrį į pasaulį arba galit išgirsti naujienų; Matyti pro Jūsų langą žiūrintį kaimyną - turėsite su kaimynu problemų. Jeigu sapnuojate, kad kalbatės su kuo nors pro uždarytą langą, - ateityje bus kliūčių, kurios pasės širdyje nerimą. Praverti langą - trokštate pabėgti į platesnius horizontus, o tai gali priklausyti ir nuo kitų nuomonės. Kai langą atidaro vėjas, - netikėtai, padedant kitiems, išspręsite problemą. Matyti, kad langas šiek tiek praviras - rasite išeitį spręsdami kokią nors problemą. Jeigu sapnuojate, kad įlipote pro langą į namą, - kažkas išsiaiškins Jūsų kėslus, tačiau kokiu nors būdu Jūs vis tiek pasieksite tikslą t.p gali reikšti barnius; Išlipti pro langą - sumanymas, netinkamas tam laikui. Bėgti pro langą - nelaimė. Sapne sėdėti ant lango reiškia, kad būsite kvailumo ir beprotybės auka. Nulipti nuo jo sapne - galimas bankrotas. Jeigu sapne išdaužėte langą, - neišvengsite nesėkmės. Šiaip Sapnuoti langus - lemtingas posūkis Jūsų gyvenime, puikių vilčių pabaiga, jūsų verslas sužlugs ir suteiks Jums daug skausmo, nauji darbai bus bevaisiai, bet senus darbus užbaigsit sėkmingai. 
  Langatiesė - Regėti ją - patirti slėpinį. 
  Langinė - Matyti langinę arba ją uždaryti - neturtingiems kerštingumą, o turtingiems - nesirūpinimą apmokėti darbininkams uždarbį; langinę šiaudinę matyti - saugokis piktadarių; langinę geležinę apkaustytą matyti arba ja uždaryti langą - didelį nepasisekimą meilėje. 
  Lapai - Žali - malonūs patyrimai; krintą - reikalai genda; nuvytę - nemalonūs patyrimai. 
  Lapė - Pagauti ją - nuplėšti netikram draugui kaukę; regėti - gudri moteris tave apgaus; nukauti - nusikratyti nemalonų daiktą. 
  Lašiniai - Valgyti juos - pasitenkinimas; regėti - eini pavojingu keliu; pjauti - gedulas. 
  Laukas - Lauke dirbti dėl sėjimo - per didelį rūpestį įgysi didelius turtus; vaikščioti po lauką ir gėrėtis gamta - didelį džiaugsmą; moterį lauką ariančią matyti - nusigyvenimą; laukuose kiškius šaudyti - didelį pasisekimą medžioklėje; išėjus iš trobos į lauką kvapo neatgauti - sunkią ir ilgą ligą. 
  Laukiniai žmonės - Rūpestis ir pavojus. 
  Lauro lapai - Lauro lapus matyti - reiškia vyrams sumanymą, o moterims būti motinomis; merginoms - greitą ištekėjimą. 
  Laužas - Liepsnojąs - esi nemėgstamas už smarkumą; būti ant jo - padaryti nepataisomų klaidų. 
  Lavonas - Lavoną matyti - reiškia netikėtą vargą ir kančias; pačiam būti lavonu - nusiminimą; lavono sapne išsigąsti - saugokis netikėto užpuolimo. 
  Lavoninė - Lavoninė - susimylėjusiems arti išsiskyrimas. 
  Lazda - Regėti gulinčią - pašalinamos kliūtys; mušti ja - būsi gudrus po padarytos žalos; gauti mušti ja - nuostoliai; rasti - būsi priešo nugalėtas; remtis ja - liga. 
  Lazdynas - Žalias, gražus - arti vestuvės; su riešutais - greit bus galas rūpesčiams. 
  Lažybos - Laimėti jas - netikėtas pasisekimas; pralaimėti - apsirikimas pinigų reikaluose. 
  Ledas - Ledą sapnuoti žiemą - didelių šalčių pranašystė, o vasarą žemdirbiams - geras derlius, kitiems žmonėms - nuostoliai ir nesėkmė darbe, moksluose, šiaip ledas reiškia daug vargų, pikti žmonės ieškos būdų, norėdami Jums pakenkti. Ledai su sniegu - kareiviams reiškia vargą, o komersantams nesėkmes. Jei ledas didėja, plečiasi užimdamas vis didesnį plotą - nusivylimas, bloga nuotaika. Jei ledas lūžta ar tirpsta - sumažės Įtampa, atsiras viltis; įlūžti - išgąstis; Jeigu sapnuojate plaukiančius ledus, vadinasi, baigiasi Jūsų laimė,ir dėl to kaltas žmonių pavydas. Jeigu sapne regite, kad vaikštote ledu, tai dėl trumpo džiaugsmo Jūs rizikuosite savo ramybe ir garbe. Jeigu mergina sapnuoja, kad vaikštinėja ledu - tik vienas mažytis žingsniukas saugo ją nuo gėdos. Pargriūti ant ledo - nelaimė, Jeigu sapnuojate, kad šaldote vandenį tarp ledų, tai dėl savo egoizmo patirsite nesėkmę. Jeigu geriate vandenį su ledais - greitu laiku susirgsite; valgyti - daryti ko nereikia; pirkti - vis didesnė meilė. Sapne maudytis lediniame vandenyje reiškia malonumus, kurie neduos nieko gera; pingvinai ant ledo - kazkam jūs linkit nesėkmės ar tiesiog norit kad kažkam nepasisektu. 
  Lelijos - Skinti jas - meilė; baltas regėti - ištikima meilė; spalvotas - netikėk išore. 
  Lempa - Aiškiai šviečianti - ateina geri laikai; gesinama - kentėjimas; nešti - eini geru keliu; degti - laimė; šiaip elektros lemputę regėti sapne - teks užsiimti ne tokiais mielais smulkmeniškais dalykėliais. 
  Lenkimasis - Lenktis kam - nuostolis, pažeminimas. 
  Lenktynės - Eiti lenktynių - nugalėti kliūtis; regėti jas - neapleisk darbo. 
  Lentos - Lentas pjauti - vestuvės arba krikštynos. 
  Lėkštės - Lėkštės - pakvietimas į svečius; sudaužyti jas - liūdesys. 
  Lėktuvas - Vyrams sapnuojant nuolat apie kritimą degančiame lėktuve netrukus gali tekti išklausyti priekaištus dėl nepakankamo entuziazmo lovoje. 
  Lėlė - Pinigų leidimas. 
  Liepa - Regėti žydinčią - didelė laimė; lipti į ją - tavo troškimai įvyks. 
  Liepsna - Regėti ją - pinigai; liesėti - rūpesčiai. 
  Lietsargis (skėtis) - Šilkinis - įgysi reikšmės; suplyšęs nemalonus apsigavimas. 
  Lietus - Mažas - iškyla; smulkus - nepasisekimas; lietus su saule - maloni atmaina; sulytam būti - liga; aukso lietus - malonumas. 
  Liežuvis - Sutinęs - giminiečio susirgimas; labai ilgas - pokalbiai; rodyti kam - atremti piktą pasikėsinimą. 
  Liftas - Matyti liftą, bet juo nekilti reiškia, kad yra viltis ir būdas išspręsti Jus varginančias problemas, išvengiant pagundų ir nemalonumų. Sustojęs liftas - pavojai. Jeigu sapnuojate, kad kylate liftu į viršų, vadinasi, greitai pasieksite aukštą padėtį visuomenėje ir praturtėsite. Jeigu sapne liftu leidžiatės žemyn, - laukite nesėkmių. Jeigu sapnuojate, kad liftas, iš kurio išėjote, leidžiasi žemyn, - išvengsite kažkokių nemalonumų. Matyti aukštyn kylantį liftą - įspėjimas, kad būtumėte atsargus. 
  Ligoninė - Susapnuotos ligos, ligoninės, gydytojai, sesutės, lašelinės - gali reikšti jog jus neraminanti problema yra psichologinė, dvasinis prislėgtumas, nerimas, depresijos būsena; būti ligoninėj - liūdna žinia. 
  Ligonis - Lankyti jį ir guosti - prašymas bus patenkintas; slaugyti - džiaugsmas. 
  Linai - Minti juos - palikimas; verpti - pasisekimas; vyrui - gėda; deginti arba regėti degančius - nuostoliai. 
  Lipimas - Lipti kur nors - visuose dalykuose gerą pasisekimą; lipti į bažnyčios bokštą - garbės pakilimą; lipti ant namo stogo - reiškia netikėtą nustebimą; lipti į medį ir nukristi - garbės netekimą ir nuo visuomenės pažeminimą. 
  Liūtas - Girdėti jį bliaunant - pavojus; jo vejamam būti - turto netekimas; nukauti jį - įgyti galios; narve - įveiktas priešas. 
  Liūtys - Dideli nemalonumai. 
  Lizdas - Lizdą matyti - greit šeimyninį gyvenimą sukursi; matyti lizde gražius paukštelius - vedusiems susilaukti sveikų vaikų, o nevedusiems - vedybų. 
  Lydys - Lydys - būsi apgautas. 
  Lyguma - Lyguma - ramios dienos. 
  Lojimas - Girdėti šuns lojimą - paklausyk draugų įspėjimų. 
  Lokys - Regėti jį - laimėjimas; baltas - esi mylimas. 
  Lopšys - Nevedusiems - vestuves; vedusiems - krikštynas. 
  Lošimas - Lošti kortomis - apgaulingą sumanymą - biznis nesiseks; lošiką matyti arba su juo lošti kortomis - gerą ir naudingą darbą; pralošti pinigus - didelius nuostolius; matyti lošikus mušantis tarp savęs - greit teks matyti nemalonių dalykų; pačiam mušti lošikus - didelį džiaugsmą; pralošti svetimų žmonių pinigus - nemalonumą ir nepasisekimus; matyti lošikus gudraujant - saugokis apgavikų; matyti kunigą kortomis lošiant - pasirūpink, kad kunigas nepadarytų nemalonumų; lošiamosias kortas matyti sapne - rūpestis. 
  Lova - Tuščia - artimo žmogaus mirtis; gulėti joje - susirgimas; nešvari - namų negarbė; suvelta - tavo slėpinys išeis aikštėn; gražiai paklota - rimtis; svetimas lovoj - nesutikimas santuokoj. 
  Lovatiesė - Lovatiesė - arti santuoka. 
  Lovys - Pilnas - pelnas; dykas - neatgausi pinigų. 
  Lubos - Regėti jas - turi pavydninkų; krintančios - didelis pavojus; jei nukrenta ant galvos - galite tikėtis migrenos priepuolio. 
  Lukštenimas - Lukštenti ką - tolimo giminiečio mirtis. 
  Lupimas - Lupti ką - priešą nugalėti. 
  Luošas - Būti juo - sveikata; regėti jį - rūpestis. 
  Lūpos - Lūpas dideles matyti - saugok savo turtus, kad kiti neeikvotų; negalėti atčiaupti lūpų - netikėtą limpamą ligą; atkištas lūpas matyti - nesusivaldymą; sužeistas lūpas matyti - saugokis, kad už liežuvį negautum nuo ko nors mušti; lūpas sutinusias matyti - didelį paniekinimą; lūpas apžėlusias matyti - nešvarumą ir vargus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vardo reikšmės paieška:

Sužinok dabar, ką reiškia tavo vardas!Naujausi sapnų pasakojimai, komentarai ir aiškinimai:

Sapnų pasakojimų prenumerata.

Įveskite savo el. pašto adresą:

Kodėl ir kaip prenumeruoti ?