N

Nagai - Ilgi pirštų, nagai - pagalba bėdoj; trumpi - sielvartas; rauti juos - skurdas; karpyti - ginčai ir nemalonumai; sapnuoti žmogų su ilgais nagais - susipažinsi su žmogum per kurį gali turėt bėdų, nemalonumų šeimoje.
  Naktis - Tamsi - šeimos nesutikimai; giedra - ilgas gyvenimas; audringa - nuostoliai; naktį keliauti - netekti tėvynės
  Namas - Taisomas - painių santykių paaiškėjimas; dengti stogą - nuostoliai; pirkti - gerovė; griūvąs - liga; degąs - nepasisekimas: statyti jį - meilės laimė, ištikimi bendradarbiai; tuščias - tavo viltys neįvyks; paliktas - pelnas; griauti - ginčas su kaimynais
  Narvelis - Tuščias - išsivadavimas iš rūpesčių; su paukščiais - rasi draugą ir patikimų žmonių; su išskrendančiais iš jo paukščiais - neatgausi skolos; su žvėrimis - priešai tau nebepakenks
  Nasrai - Regėti žvėries nasrus - pavojus.
  Našlaitis - Našlaite, matyti - pasirūpinimą jos likimu; Našlaičiu pačiam būti - greit susilauksi iš gerų žmonių pagalbos; daug našlaičių matyti - pasirūpink visuomenės reikalais.
  Našlė - Našlę matyti arba su ja kalbėti - aprūpintą gyvenimą; Su našle susituokti- turtingumą; Su našle vaikų susilaukti - didelę garbę; jauną našlę matyti - didelį džiaugsmą ir pašalinimą visų vargų; pamesti našlę - nusiminimą ir vargus.
  Našta - Nešti ją - sunkūs reikalai; numesti - išsivaduoti iš blogo gyvenimo; regėti nešantį naštą žmogų - susilaukti pagalbos iš tikro draugo
  Natos - Regėti jas - vilčių įvykimas; dainuoti arba groti iš jų - malonūs patyrimai.
  Naujagimis - Naujagimis - namų laimė.
  Nebylys - Būti juo - perdaug pasitiki; regėti nebylius - pasieksi aukštą vietą.
  Nešimas - Irklą nešti - ilga kelionė; jei sapnuojate, kad ką nors nešate ant pečių - reiškia kančią ir nepriteklius; jei esate kam nors ant pečių, ir jus neša - jūsų reikalai eina į gerą pusę; matyti kitus nešančius ant pečių į juos panašius, reiškia liūdesį ir vargą.
  Netvarka - Regėti ją - blogai elgsis su tavim.
  Nėščia - Nėščią moterį matyti - saugokis patekti į nesusipratimus; Nėščią žmoną turėti - didelę garbę; nėščią seną bobą matyti arba su ja kalbėti - saugokis didelių ir sunkių vargų; gražią merginą nėščią matyti - didelį džiaugsmą.
  Nėštumas - Jeigu moteris sapnuoja, kad yra nėščia, vadinasi, ji bus nelaiminga su savo vyru; Jeigu moteris Iš tikrųjų nėščia, tai toks sapnas prognozuoja sėkmingą gimdymą ir greitą jėgų atgavimą; Merginai regėti šį sapną - gėda ir nedraugų išpuoliai; Matyti kitą moterį nėščią - neišvengsite sunkumų; Nėštumas gali reiškti ir naują gyvenimą, kupiną vilčių, ir kelionę.
  Nosinė - Nosinė - nusiminimas, ginčas, šilkinė - įsimylėjimas
  Nosis - Jeigu sapne matote savo nosį - vadinasi, parodysite savo tvirtą charakterį; didelė - garbė ir turtas; jeigu sapnuojate, kad Jūsų nosis labai maža, -nesėkmė arba neteisybė; sumušta - barniai; užkimšta - nelaimė; sapne nosį pamesti - negabumo, apsileidimo ir išsiskyrimo ženklas; ilga nosis - nemalonumai svetimoje šeimoje. nosį didelę ir ilgesnę negu įprasta sapnuoti - turtai; sapnuoti, kad iš nosies bėga kraujas - nelaimė; užriesta nosis - pajuoka; nupjauta - bjaurios apkalbos ir šmeižtas; plaukai ant nosies reiškia, kad nusivilsite meile.
  Nudažymas - Nudažyti ką nors - didelį džiaugsmą; nudažyti savo galvą - ilgą ir laimingą gyvenimą; nudažyti merginai veidą - didelę gėdą. Pačiam nusidažyti veidą - pasibjaurėjimas kuo nors.
  Nudurymas - Nudurti ką - nemalonus patyrimas.
  Nugara - Nugarą žmogaus matyti - nemalonų gyvenimą; nugarą sužeistą turėti - saugokis savo priešų, kad jie tau ko nors pikto nepadarytų. Nugarą nuogą ir purviną matyti - sunkų ir vargingą darbą; su nugara ką nors trinti - netikėtą džiaugsmą.
  Nukovimas - Nukauti ką - ginčus su įtakingais žmonėmis.
  Nukinkyti - Nukinkyti baltus arklius - daug meilės; bėrus - tave įžeidžia; juodus - susituoks bjaurus asmuo.
  Nulis - Regėti jį - klotis.
  Numeriai - Numeriai matyti - visokius blogumus; numerius ant sienos matyti užrašytus su kreida - tavo gyvenimas tiriamas moterų: numerius matyti nakčia - greit teks sunkiai susirgti; numeraciją skaityti - bereikalingą galvos sukimą; matyti mieste didelėmis raidėmis iškabą - pasisekimą.
  Numirėlis - Karste - pereis vienas geidulys; iškasti jį - didelis pavojus; atgyjantis sapne - ginčas dėl palikimo; su numirėliais sapne valgyti - būsite pagerbti.
  Nuodai - Pavartoti juos - atlygins tau nedėkingumu; duoti kam - įpulti į vargą.
  Nuovargis - Sapne jausti nuovargį - bloga sveikata arba pašliję reikalai. Sapnuoti, kad pavargote nuo sunkaus fizinio darbo - nesutarimai darbe arba įtempti santykiai šeimoje. Jeigu sapne kopiate į kalnus ir labai pavargstate, vadinasi, turtą sukaupsite negreit Jeigu sapnuojate, kad pavargote lipdami laiptais žemyn, - Jus apgaus tariami draugai. Jeigu sapne nuvargę norite pailsti - sunki liga. Jeigu moteris sapnuoja, kad kiti nuvargę, vadinasi, jai reikia susirūpinti savo sveikata.
  Nunuodijimas - Nuodyti ką - esi blogas žmogus; nuodijamam būti - draugų neteksi.
  Nuogumas - Nuogam būti - skurdas; regėti nuogą - gyvenimas be rūpesčių; nuogam lakstyti - turi gudrių giminiečių
  Nusilenkimas - Nusilenkti kam - tarnausi kam nors.
  Nusižudymas - Nusižudyti - nusipelnyta nelaimė, nusivylimas
  Nuskendimas - Nuskęsti vandenyje - netikėtą nelaimę; matyti skęstantį žmogų - saugokis netikėtos nelaimės; nuskęsti purvuose - sunkią mirtį; matyti gražią merginą skęstant - greit savo mylimos merginos neteksi; vyrą skęstant matyti - nutruks meilė.
  Nustebimas - Nustebti - veltui nueis tavo darbas.
  Nusvilimas - Nusvilti - laimė.
  Nušovimas - Nušauti ką - persekioja tave priešas; nušautam būti - esi įsimylėjęs.
  Nužudymas - Nužudyti sapne kažką - kerštas.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vardo reikšmės paieška:

Sužinok dabar, ką reiškia tavo vardas!Naujausi sapnų pasakojimai, komentarai ir aiškinimai:

Sapnų pasakojimų prenumerata.

Įveskite savo el. pašto adresą:

Kodėl ir kaip prenumeruoti ?