S

Saga - Regėti ją - bloga draugija; ištrukusi - skausmas. 
  Sakalas - Skraidantis - būsi apgautas; nešioti jį - garbė. 
  Sakykla - Bažnyčioje matyti - gerą ir laimingą gyvenimą; kunigą sakykloje pamokslą sakant matyti - išgirsi greitą ir gerą naujieną; pačiam kunigu būti ir iš sakyklos pamokslą sakyti - didele, garbę. 
  Sala - Žalia - arti tavo laimė; išlipti į ją - rasi tikrą laimę; būti joj - draugai pames tave; tuščia - turto netekimas. 
  Saldainiai - Saldainiai - pakvietimas į iškilmę; valgyti juos - įsimylėjimas. 
  Saldumynai - Saldumynai - meilikauja tau. 
  Salė - Didelė - mieli santykiai. 
  Salotos - Valgyti juos - gera ateitis. skinti - akiplėšiškumas. 
  Samanos - Regėti jas - dideli pinigai; turėti rankoj - laimėjimas; gulėti ant jų - sveikata. 
  Sargybinis - Sargyboj - geriau saugok savo namų garbę. 
  Saulė - Tekanti - geros naujienos; sėdanti - rami senatvė; kruvina - gausus atlyginimas; skaisčiai šviečianti - sėkmė; apniukusi - nesisekimas. 
  Saulėlydis - Saulėlydis - proto ir širdies rimtis. 
  Saulėžolė - Saulėžolė - karšta, bet neatliepiama meilė. 
  Sausainis - Valgyti jį - geros pajamos. 
  Senis - RSegėti jį - liga. 
  Senolis - Regėti jį - laimėjimas, pergalė. 
  Septyni - Regėti šitą skaitmenį - laimė. 
  Serbentai - Valgyti - laimingas meilinimasis; raškyti - džiaugsmas po skausmo. 
  Sesuo - Regėti ją arba šnekėti su ja - geri santykiai su artimaisiais. 
  Sėmenys - Sėmenys - daug turėsi vargo. 
  Sėti - Sėti - turtas, regėti sėjant - sveikata. 
  Sidabras - Dideli sidabriniai pinigai - laimė; maži - viena viltis neįvyks; sidabriniai indai - geri reikalai. 
  Siena - Siena - nepergalėta kliūtis. 
  Sietas - Sietas - gyventi išlaidžiai, sijoti ką - prašymas bus atmestas, pirkti - nelaimė santuokoj. 
  Silkė - Silkė suvyniota - saugokis girtavimų. 
  Sinagoga - Sinagoga - ramus darbas. 
  Sirgimas - Sergą tėvai - liūdesys; vaikai - šeimos nemalonumai. 
  Sirupas - Sirupas - mesk troškimus. 
  Siuvėjas - Regėti jį siuvant - pralobimas; jo matuojamam būti - kam nors patiksi. 
  Siūlai - Regėti juos - turėk daugiau kantrumo; narplioti - būsi reikalingas kokio patarimo; vynioti - troškimų įvykimas. 
  Skaičiavimas - Skaičiuoti - nusiminimas netekus pinigų. 
  Skaitiklis (elektros) - Elektros skaitiklį sapnuoti - pavyks netikėtai, išsiaiškinti kažką labai svarbaus. 
  Skaitymas - Raštą - sėkmė; dienoraštį - geras gyvenimas; knygas - dar daug privalai mokslo; Pasakoti ar skaityti istorijas sapne - nesėkmė trumpalaikė. 
  Skaitmenys - Regėti ar rašyti juos - geri reikalai. 
  Skalbėja - Skalbianti - neturėsi gero vardo. 
  Skalbiniai - Džiaustyti juos - negeros naujienos (gali būti apie artimo žmogaus ligą); regėti švarius spintoj - išteklius; purvinus - vaidai; skalbti - liežuviai ir negeros naujienos. 
  Skalbykla - Skalbyklą regėti - tavo plepumas pridarys tau rūpesčių. 
  Skalbimas - Skalbti - nelaimė, nuostoliai. 
  Skambėjimas - Girdėti jį - naujiena; skambinti - išgirsti nuostabią žinią. 
  Skarda - Regėti ją - veltui ko laukti; dirbti su ja - nereikalingi darbai. 
  Skarpionas - Jei sapnuojate skorpionus - jūsų tariami draugai norės jus sukompromituoti ir jei sukliudysite jiems, sulauksite daug išpuolių; jei jūsų zodiako ženklas-skorpionas ir jūs regite sapne skorpionus - reikalai klestės. 
  Skauduolės - Ant kojų - reikalo nesisekimas; ant pečių - pergalėsi priešus; ant rankų - gedulas. 
  Skausmas - Širdies srityje - nelaimingos meilės ar artimo žmogaus netekties pasekmė. 
  Skelbimas - Sapne regėti skelbimą - įspėjimas, jog turite ryžtingai apsispręsti dėl savo artimųjų, kad dėl Jūsų kaltės nenukentėtų jų interesai; skaityti skelbimus - jums nepalankūs žmonės bus stipresni už Jus, dėl ko didelė tikimybė kad nukentės Jūsų reikalai, prestižas; jeigu sapnuojate, kad skaitote skelbimus, bet nerandate Jums reikiamo - tikėtinas lemiamas posūkis gyvenime, darbo ar gyvenamosios vietos keitimas; rašymas skelbimo - sunkus, bereikšmis fizinis darbas. 
  Skeptras (valdžios lazda, buožė) - Regėti vieną - nelaimė, daugelį - skurdas. 
  Skerdykla - Skerdykla - pavojinga įmonė. 
  Skerdikas - Regėti jį - susižeisi. 
  Skerdimas (pjauti) - Skersti (pjauti) be pasigailėjimo gyvulį - greit ko nors iš savo artimų neteksi; skersti paukštį - saugokis nemalonių nuotykių; skersti aviną - nusiminimą ir nemalonias bylas. 
  Skendimas - Skęsti ir nepaskęsti - didelį vargą ir sunkumus; pačiam išsigelbėti iš prigėrimo pavojaus - gerą pasisekimą gyvenime; matyti kitus skęstant - saugokis, kad tavas kas nors neįtrauktų į nemalonią bylą ir nenukentėtum. 
  Skėtis - Šilkinis - įgysi reikšmės; suplyšęs - nemalonus apsigavimas. 
  Skiedros - Regėti jas - sutrukdyti nusikaltimą; valgyti - sunki liga. 
  Skiepijimas - Skiepyti kokį nors medį - vedusiems gerą vaikų išauklėjimą; o nevedusiems - pasirūpinimą kitų reikalais; skiepyti žmogų - pasirūpink apsisaugoti nuo visokių limpamų ligų; mažus vaikus skiepyti - saugokis, kad ant tavo galvos kas nors nenukristų; liesti skiepyti savo ranką - saugokis limpamų ligų. 
  Skylė - Apdare - skolos; įlįsti į ją - pateksi į blogą draugiją. 
  Sklendė - Sklendė - atliksi netikrą reikalą. 
  Skolinimas - Skolinti ką iš kito - tavo troškimai neįvyks; kitam - esi gerbiamas. 
  Skraidymas - Skraidyti toli - malonūs patyrimai, su sparnais - laimė. 
  Skriestuvas - Skriestuvas - gyvenimas neišeis iš paprastosios aplinkos. 
  Skrybėlė - Skrybėlė nauja; graži - pagarba, padėka; suplyšusi - pelno netekimas. 
  Skrynia - Pilna - įtikės tau slėpinį, tuščia - tuščia gaišatis, nešti ją - būsi vestuvėse. 
  Skruostai - Riebūs, raudoni - gera ateitis; nudažyti - gėda; sudraskyti arba sulysę - sielvartas. 
  Skruzdės - Mindžioti skruzdes - pakirsti savo laimę; jų apipultam būti - liga. 
  Skruzdėlynas - Regėti j į - pasisaugok piktų žmonių. 
  Skundas - Skųsti ką - patirti džiaugsmo; klausyti jo - reikalinga tavo pagalba; skųstis - netekti turto; skųsti kitą - apsukti ką. 
  Skustuvas - Skustuvą matyti arba pirkti naują - saugokis susižeidimų ir nemalonumų; skustuvą aštrinti - saugokis, kad tavo darbai neišeitų į aikštę ir netektų nukentėti; matyti kitus skustuvu žaidžiant - saugokis blogų draugų. 
  Slenkstis - Peržengti jį - netrukus turėsi savus namus. 
  Slėnys - Slėnys - vaikščioti po jį - troškimų įvykimas. 
  Sliekas - Sliekas - nauja pažintis; regėti jų daug - priešai nori atimti tavo nuosavybe. 
  Slyvos - Slyvas matyti - nelaimingą gyvenimą; slyvas valgyti - nuliūdimas; slyvas pardavinėti - turtingumą; slyvas pirkti - nuostoliai; slyvas žydinčias matyti - laimingą gyvenimą. 
  Slėpynės - Slėptis nuo ko nors - būk visuomet pasirengus pasislėpti; jeigu nuo tavęs kas nors slepiasi - niekad niekuo netikėk. 
  Smaugimas - Jei naktį prabundate nuo jausmo, kad esate smaugiamas - tai dažniausiai reiškia, kad kažkas su jumis pasielgė neteisingai. 
  Smėlys - Smėlys - nemalonus aplankymas; sklaistyti jį - netikri santykiai. 
  Smegenys - Smegenis gyvulio matyti - saugokis visokių nelaimių; smegenų netekti - netikėtą nelaimę; gyvulio smegenis valgyti - silpną sveikatą; kepti smegenis - ligą. 
  Smėlis - Smėlėtą lauką matyti arba jį dirbti - tuščią ir nepelningą darbą; smėlį kasinėti - nuostolius; vaisius į smėlį sodinti - sunkų gyvenimą. 
  Smilkalai - Smilkalą matyti arba su juo ką nors smilkinti - saugokis, kad ne - patirtum gėdos; smilkalu rūkyti savo žmoną ar kitą kokį nors mylimą žmogų - didelę ištikimybe.. Matyti smilkalu kunigą rūkant altorių - greit susirūpink būti religijos šalininku. 
  Smuikas - Smuiku griežiant girdėti - reiškia didelį nuliūdimą; pačiam griežti smuiku - susirūpinimą; matyti smuiko stygomis skambinant - malonumą ir džiaugsmą; smuiką sapne parduoti - turto netekimą. 
  Smūgis - Smūgį gauti - nuostolis; kitam suduoti - įstumti ką į nuostolį. 
  Smuklė - Smuklė - kukli laimė. 
  Smuklininkas - Regėti jį - būsi pakviestas į pokylį. 
  Snapas - Regėti jį - laimingas lošimas; ilgą snapą regėti - nemalonumai svetimoje šeimoje. 
  Sniegas - Regėti jį - sąlygų atsimainymas; braidyti po jį - įpulti į vargą; regėti sningant - kliūtys; tirpstąs sniegas - gera ateitis; didelės sniego krūvos - laimė; sniego Motiejus - būsi apviltas meilėj. 
  Sodas - Vaikščioti po jį - gyvenimas be didelių vargų. 
  Sostas - Sėdėti jame - pagarba ir turtas. 
  Sparnai - Sparnus turėti - didelį pasisekimą gyvenime; sparnus turėti suplyšusius - netikėtą nelaimę; gulbės sparnus matyti - didelį džiaugsmą. 
  Spaustuvė - Spaustuvė - rūpesčiai. 
  Spąstai - Regėti juos - išvengti didelio pavojaus. 
  Spinduliai - Spinduliai - malonus sužinojimas. 
  Spinta - Pirkti ją - tauravimas; slėpti ką joj - būk kuklesnis. 
  Spygliai - Spygliai gali reikšti nemalonią draugiją, skausmingą patirtį, pasipriešinimą. Jeigu sapnuojate spyglius, vadinasi, pirmauti gyvenime trukdys įvairūs sunkumai. Ypač didelius sunkumus ir kliūtis pranašauja spygliuota rožių gyvatvorė. Jeigu sapne matote iš po spyglių išlindusius žalius lapelius, - pavojingi įvykiai arba netikėta pažintis nesuteiks Jums laimės. Jeigu sapne spyglys įdūrė į pirštą, - turėsite nemalonumų arba apėmus pesimizmui pervertinsite savo nelaimių ir menkų skaudulių reikšmę. Jeigu mergina sapnuoja, kad eidama pro erškėčių krūmą užkliuvo už spyglių ir susiplėšė naujas kojines, - jos laukia nusivylimas meile arba jai pritrūks pasitikėjimo savimi. Sapne eiti spygliuotu taku reiškia neramius laikus, nusivylimą. Jeigu sapnuojate, kad llpate per spygliuotą vielą, vadinasi, teks susidurti su teisėsaugos pareigūnais. 
  Spyna - Spyna - santykiai su šykštuoliais. 
  Sprendimas - Girdėti jį - nuostoliai; spręsti jį - saugokis ką nuskriausti. 
  Srautas - Platus - didelius darbus nuveiksi; stovėti arba maudytis jame - greit pasveiksi; bristi per jį - tikslą pasieksi; tyro vandens - maloni ateitis; sudrumstas - nuostoliai. 
  Sriuba - Srėbti ją - greit grįš laimė, virti - abejotinas pasisekimas, persūdyta - rūpestis, žuvies - džiova. 
  Srovė - Srovė - ginčai su aplinkiniais. 
  Stalas - Dengti jį - pralobsi; nudoroti - neteksi uždarbio. 
  Stalius - Stalius - arti santuoka. 
  Statinė - Tuščia - nemalonumai; pilna - turtas; kiaura - nuostoliai; be dugno - bergždžias darbas; risti prieš save - geras uždarbis; regėti daug statinių - turtas. 
  Statula - Statula - maloni ateitis; parversti - kliūtys. 
  Stebuklas - Stebuklą regėti - didelis apsigavimas. 
  Stiebas - Stiebas (laivo) - tavo gyvenimo kelias tiesus. 
  Stiklinė - Sudaužyti ją - rūpesčiai; su vandeniu - sveikata; suskilusi - apgautas turėsi nuostolių; tuščia - nusivylimas; dovanoti ją - neteksi draugo. 
  Stirna - Regėti ją - pasisekimas; nušauti - neapgalvotas padarymas; šokaujanti - maloni draugija. 
  Stygos - Girdėti jas skambant - rūpestis. 
  Stogas (čerpės) - Stogas - apsauga, nepavojus; būti ant stogo - patenkinimas, įtaka, reikšmingumas; nusiristi nuo stogo - blogos naujienos ir nutikimai; regėti dengiamą stogą įsimylėjusiems artimos vestuvės, vedusiems - vaikas; regėti plėšiamą stogą - namų nelaimė; liepsnojąs - įmonės pasisekimas; paukščiai ant stogo - kelionė. 
  Stotis - Stotis - netikėtas aplankymas; būti joj - kelionė. 
  Strazdas - Strazdas - laiminga ateitis. 
  Strėlė - Regėti ją - nuotykis; būti jos pašautam - aštrus nusivylimas; leisti ją iš lanko - pasisekimas. 
  Stulpas - Regėti jį - įtakių žmonių palankumas; išvirtęs - draugo netekimas; maryti virstant - nelaimė. 
  Subyrėjimas - Matyti statinę subyrėjusią - nelaimingą nuotykį; mesti į žemę kokį nors daiktą ir matyti subyrėjusį į smulkius gabalėlius - laimingą gyvenimą. 
  Sudaužymas - Sudaužyti ką - nemalonumai. 
  Sugriūvimas - Sugriūti - pasitikėk tik savimi. 
  Sulysimas - Regėti save sulysusį - nuostoliai, sulysusius - pasinaudosi iš kitų nuostolių. 
  Suknelė - Daug suknelių sapnuoti - įžeidinėjimai ir apkalbos. Nauja suknelė - nauja draugė ar dukters gimimas. Balta suknelė - greitai bus vestuvės. Geltona - pyktis, melas. Raudona - būsite išskirtinai pagerbta. Rika - laukia darbas. Žydra ir žalia suknelė reiškia, kad Jūsų norai išsipildys. Juoda suknelė - liūdnos žinios. Įvairiaspalvė - laukia kelionės. Suknelė, atausta auksu ar sidabru, - laimė ir didelė parama. Jeigu mergina sapnuoja puikiai pasiūtą suknelę, vadinasi, ja gėrėsis dėl mokėjimo bendrauti ir gerų manierų. Jeigu mergina sapne regi, kad suknelė suplyšusi, - ją pasmerks už blogą elgesį. Per trumpa ar per siaura suknelė pranašauja blogus reikalus. Sapne matyti vestuvinę suknelę reiškia, kad dalyvausite maloniame pasilinksminime ir ten sutiksite naujų draugų. Jeigu moteris sapne vilki vestuvine suknele, - nesutarimai šeimoje. Jeigu vestuvinė suknelė nešvari, - skyrybos su brangiu žmogumi. Jeigu moteris matuojasi suknelę, vadinasi, atsiras varžovė; jeigu suknelė tinka, - ji nugalės varžovę ir pelnys savo išrinktojo meilę; Vilkėti trumpą suknelę - blogi reikalai; Dėvėti puošnią suknelę - būsite patenkinta; Siūti suknelę - už darbą bus gerai atlyginta Pirkti suknelę - susitaikysite su draugais; Skalbti - vyrų dėmesys. 
  Sunka - Spausti ją iš ko - įvykdyti savo sumanymus, gerti saldžią - pasitenkinimas, karti - nemalonus įsipareigojimas. 
  Sūnus - Sūnus - negalavimas. 
  Suodžiai - Suodžiai - sulauksi laimės. 
  Supuvimas - Supuvę daiktai - nepriteklius. 
  Susituokimas - Susituokti su našliu arba našle - didelis palikimas. 
  Susižeidimas - Susižeisti - netikėtas malonus susitikimas. 
  Susižadėjimas - Su davatka susižadėti - saugokis nelaimingos santuokos. 
  Sušalimas - Sušalti - nesisekimas. 
  Suvažinėjimas - Suvažinėti ką - netikėtas priešo nugalėjimas; suvažinėtam būti - išsisukti iš bėdos. 
  Sužadėtiniai - Regėti juos - sielos rimtis. 
  Sūpuoklės - Sūpuokles matyti arba jomis suptis - savo sumanymą pakeisti; supti gražią mergaitę. - saugokis apgaulingos moterų meilės; supantis iškristi - saugokis didelės nelaimės. 
  Sūris - Valgyti jį - sulaukti laukiamo pakvietimo; pjaustyti - operacija. 
  Svainis (svainė) - Svainis ar svainė - svarbūs šeimos klausimai. 
  Svarstyklės - Svarstykles matyti arba ką nors su jomis sverti - saugokis nemalonių bylų, kad išvengtum kalėjimo; sudaužyti svarstykles - didelius nuostolius; jeigu panelė su vyriškiu sveriasi svarstyklėmis, tad kuris daugiau svers, tas bus teisingesnis; pirkti svarstykles - greitai pradėsi kokį nors biznį. 
  Svečias - Priimti jį - graso tau priešai; būti svečiuose - didelės išlaidos; atsisveikinti su kuo - išsiskirti su mielu asmeniu. 
  Sveikintis - Su davatka sveikintis sapne - sumanymas, darbas pasiseks. 
  Sviedinys - Sviesti jį - palikimas, kurio gali negauti. 
  Sviestas - Sviestą mušti - greit gausi dovaną; sviestą valgyti - gerą apetitą; sviestą parduoti - greit turėsi pelningą darbą. 
  Svirplys - Svirplį matyti arba jį pagauti - visokius nemalonumus; svirplį užmušti - greitu laiku atsikratysi visų nedorų žmonių. 
  Svogūnas - Svogūną regėti - naminiai vaidai; valgyti - reikalų pablogėjimas; lupti - ašaros.

3 komentarai:

Anonimiškas rašė...

Sapnavau, kad važiuoju sunkvežimiu, iš kurio šonų pradėjo rūkti tamsūs dūmai. Ką tai galėtų reikšti? Sapnas iš penktadienio į šeštadienį.

Anonimiškas rašė...

ne visos reiksmes

Anonimiškas rašė...

sapnavau kad mama su seserim mano atnese man nuskendusi mano 2m.sunu jis buvo visas saltas ir sustinges bandziau gaivinti,sildyti prisiglaudus ji prie savo kuno jauciau kad silpnai plaka jo sirdele ,bet vaikas neregavo, sapne labai stipriai verkiau, tiksliau rekiau.ka tai galetu reiksti?ar cia gali reiksti kokia artejancia nelaime, nes nakti pries sapnavau liepsnas, kad namo rusys dega ir vel aplinkui lakstancius mano vaikus.

Rašyti komentarą

Vardo reikšmės paieška:

Sužinok dabar, ką reiškia tavo vardas!Naujausi sapnų pasakojimai, komentarai ir aiškinimai:

Sapnų pasakojimų prenumerata.

Įveskite savo el. pašto adresą:

Kodėl ir kaip prenumeruoti ?