Š

Šaka - Žalia - laimė; sausa - nelaimė. 
  Šakės - Mėšlo - turi eiti nemalonias pareigas; šieno - turtas ir laimė. 
  Šaknys - Rauti jas - menkas pelnas. 
  Šakutės - Valgyti jomis - pavojus; šalmas - turėsi galingą gynėją. 
  Šaltinis - Šaltinį (versmą) matyti arba iš jo gerti vandenį - ligoniams didelę, laimę, ir išgijimą, o sveikiems - nepaprastą sveikatą; iš šaltinio purviną vandenį gerti - saugokis visokių prabėgančių nelaimių; semti vandenį iš šaltinio ir skaniai jį gerti - visokius gerus pasisekimus. 
  Šaltkalvis - Šaltkalvis - patirsi slėpimą. 
  Šarka - Regėti ją - būsi apvogtas. 
  Šašai - Ant galvos - turtas. 
  Šaudymas - Regėti šaudant - turi gražų tikslą; girdėti šaudant - pavojus; šaudyti - džiuginančios žinios. 
  Šauksmas - Šauksmas - saugok savo turtą. 
  Šaukštai - Regėti juos - būsi kur pakviestas. 
  Šuolis - Šuolis per bedugnę - kraujospūdžio sumažėjimas; moterims g.b. kraujotakos sutrikimų menopauzės metu pasekmė. 
  Šautuvas - Dailus - įsimylėsi; šauti iš jo - pvogimas; nešiotis jį - pavojai. 
  Šeima - Regėti savą - svarbus šeimos įvykis. 
  Šventoji - Šventoji - pasitenkinimas ir sielos rimtis. 
  Šepetys - Šepetys - rūpesčiai. 
  Šukavimas - Šukuoti juo plaukus - lauk svečių. 
  Šeriai - Šeriai - nemalonumai. 
  Šerkšnas - Šerkšnas ant stogų ir laukų - žlugusios viltys. 
  Šermenys (laidotuvės) - Šermenis (laidotuves) matyti arba jose dalyvauti - per savo nepastabumą teks nukentėti; Laidotuvėse dėl mirusio palaikų, ginčytis - saugokis neteisingų žmonių; pačiam lydėti numirėlį į kapines - oro atmainą; girdėti numirėli laidojant - turtų įsigijimą; dėti į grabą numirėlį - saugokis, kad senatvėje nereikėtų vargo vargti. 
  Šermukšnis - Šermukšnį matyti arba jo uogas valgyti - lengvabūdiškumą; šermukšnio uogomis moteris arba paneles vaišinti - didelį nesusipratimą moterystėje; nuo šermukšnio uogų susirgti - saugokis tau bloga linkinčių moterų. 
  šešėlis - Šešėlį savo matyti - išgąstis; svetimą - esi bailus; šešėlyj eiti - nusikratysi slegiančių santykių. 
  Šiaudai - Regėti juos - susidurti su kliūtimis; degantys - nesirūpink be reikalo. 
  Šienas - Šieną žalią matyti arba jį grėbti - gerą pasisekimą; matyti pilną, vežimą šieno - iš tolimų kraštų gausi gerą naujieną; sieną pjauti - sunkų, bet malonų darbą. 
  Šienapjūtė - Šienapjūtę matyti - gerą ir laimingą ateitį; šieną pjauti - greitai turėsi naudingą darbą; šieną džiovinti - gerus ir naudingus metus; šieną į vežimą krauti - turtų padaugėjimą. 
  Šikšnosparnis - Šikšnosparnį gaudyti - pridarysi daug visokių nemalonumų; šikšnosparnį juodą matyti - netikėtą vargą; šikšnosparnį pagauti - greit pagausi vagilių; jeigu šikšnosparnis nusileido ant tavo galvos ir pradėjo suktis į plaukus - saugokis nepadorių žmonių; šikšnosparnį ką nors kandantį matyti - saugokis nepadorių moterų; matyti degantį - nueis niekais visos viltys. 
  Šilas - Šilelį žaliuojantį matyti - didelį pasisekimą; po šilelį sapne vaikščioti - laimingą ateitį. 
  Šilkas - Pirkti - išteklius; vilkėti šilkiniais - nuostolis. 
  Širdis - Širdį žmogaus matyti - didelį sunkumą; širdį ligonio matyti - pasigailėjimą ir geraširdiškumą; jeigu kas nors tavo širdį pervėrė - moterims širdies skausmus, o vyrams piktumą; širdį matyti į daug gabalų suplyšusią - niekas negalės atitaisyti tau padarytos skriaudos; širdį kraujuotą matyti - saugokis nepadorių žmonių. 
  Širšės - Gaudyti širšes
  Šiukšlynas - Regėti jį - turto padidėjimas. 
  Šlakai - Šlakai - pamesi pinigus. 
  Šlapimas - Šlapimą sapnuoti - Jūsų reikalai nėra tokie blogi, kaip atrodo iš šono; Sapne regėti šviesų šlapimą reiškia, kad išsisuksite iš keblios padėties. Sapne matyti tamsų šlapimą - blogas ženklas. Šlapimą su pelenais sapnuoti - šeimos padidėjimas. Jeigu sapnuojate indą su šlapimu, - sveikatos pablogėjimas ir nervingumas. Šlapime matyti gyvius - saugokitės infekcijos. Netyčia šlapimą išpilti - pašėlusi meilė. 
  Šliurės - Avėti jomis - pavykusi santuoka; adyti - pasitenkinimas; suplyšusios - santuokos nesantarvė. 
  Šlubavimas - Šlubuoti - nepasisekimas; matyti ką šlubuojant - patirti kokio nemalonumo. 
  Šluota - Nauja - netikri draugai; sena - senų pažįstamų susitikimas; statyti ją į kampą - neteksi vietos; šluoti ja - neturtas; Šluoti pirkią - daug triukšmo dėl niekų. 
  Šmėkla - Šmėklą maryti - nuliūdimą ir išgąstį: šmėklą baltą matyti - gerą ir laimingą nuotykį. Pačiam būti su šmėklos juodais rūbais - saugokis netikėtos mirties; daug šmėklų maryti - nuliūdimą ir nemalonumus. 
  Šokimas - Šokti į vandenį - nori tave apgauti; per griovį - apmokėsi skolas; su gražia panele ar švankiu ponu - esi linkęs ar linkusi pavydėti. 
  Šonkaulis - Sulaužyti jį - bus tau kas dėkingas; šukos - susiriejimas. 
  Šukuosena - Keisti šukuoseną (dažyti ar kirpti) - permainos gyvenime. 
  Šukavimas - Šukuoti geltonus plaukus - nauda, geras draugas; suveltus - blogos žinios. 
  Šulinys - Regėti jį - gera ateitis; įkristi į jį - lauk blogos ateities; kasti - turėsi darbo; gerti iš jo - geri reikalai; pilnas vandens - nuostoliai; be vandens - rūpesčiai; semti iš jo - perdėjimas. 
  Šungrybiai - Regėti juos - laimingesnis išstums tave iš vietos. 
  Šunpinigis - Gauti jį - būti apgautam. 
  Šuo - Regėti jį - pažinsi ištikimą žmogų, tiesiog reiškia gerus draugus; žaisti su juo - susitaikymas, džiaugsmas; jo užpuolimas - pavojus, iš "draugų" pusės; įkandimas - susiriejimas dėl pinigų; lojimas - liga; pasiutas - rūpesčiai; susipjovę šunys - šeimos kivirčiai, juodas - nedėkingas draugas, baltas - maloni pažintis; rišti jį - nori tave apvogti; medžioklinis šuo - malonūs patyrimai; vaikščioti su kilmingu, tuo labiau būti sapne šuns šeimininku - visapusiškas pasisekimas; jei per miegus glostote šunį - jūsų laukia ištikima draugystė, sėkminga - naudinga pažintis; užmušti sapne šunį - kiviršas ar liga. 
  Šuolis - Šuoliu joti - greit pabėgsi nuo vargų; Ant juodo arklio šuoliu joti - greit atsikratysi piktų bobų liežuvių; ant arklio joti - švarų ir malonų gyvenimą; šuoliu jojant sugriūti ir nebeatsikelti - nenugalėsi visų savo bėdų. 
  Šūvis - Girdėti Šaunant - įsimylėsi. 
  Šventasis - Šventąjį matyti arba su juo kalbėti - atsikelsi per rūpesčius iš vargų; šventuoju pačiam būti - saugokis išdidumo, kad per jį nenukentėtum; šventuosius giedant girdėti - didelį nesusipratimą savųjų tarpe. 
  Šventasis paveikslas - Regėti jį - džiaugsmas; nukabinti - nedėkingumas; sunaikinti - nelaimė; regėti veidrodyj - liga. 
  Šventorius - Šventorių regėti - rami senatvė. 
  Šviesa - Regėti ją - laimė; nešti - džiaugsmas; toli šviečianti - gali turėti puikių vilčių, jūsų svajonės geros; gesinti - jūsų sumanymas blogas ar tiesiog Jūsų planai smerktini; regėti gesinamą šviesą - blogos žinios. Jeigu sapne matote neaiškią šviesą, vadinasi, siekiant tikslo Jus lydės nedidelė sėkmė. Sapne regėti gęstant paslaptingą šviesą reiškia blogą Jūsų reikalų baigtį. Jei Jus apakina ryški šviesa - dvasinio aklumo pabaiga. Regėti kambarį, apšviestą ryškia šviesa - geresnis, kupinas prasmės gyvenimas. Matyti spindulių apšviestą duoną reiškia ramybę namuose, supratimą, dvasinį pasitenkinimą. Šviesos spindulys, nukreiptas į Jus reiškia, kad pajusite savo vertę, daugiau pasitikėsite savimi. Jei negalite uždegti šviesos, reiškia, jog klaidžiosite dvasinės tamsos labirintais. Uždegti sapne šviesą - padarysite svarbų mokslui darbą. Jeigu ji pati užtemsta - liūdesys. Būti tamsoje ir matyti atnešant šviesą (lempą ar prožektorių) - surasite teisingą sprendimą kuris praskaidrins sielą ir kūną, o nusivylimas greitai praeis. 
  Šviesa lange - Tai vilčių išsipildymas, išsipildymas to į ką dedat labai didelis viltis. 
  Švilpimas - Girdėti švilpiant - dreba dėl tavęs; švilpti - nepadoriai elgtis; švilpti ir nešvilpti - patirsi nemalonumą. 
  Švinas - Regėti jį - melagingas apskundimas; lieti - laiminga santuoka. 
  švirkštas - Būti apšvirkštam - esi smalsus.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Vardo reikšmės paieška:

Sužinok dabar, ką reiškia tavo vardas!Naujausi sapnų pasakojimai, komentarai ir aiškinimai:

Sapnų pasakojimų prenumerata.

Įveskite savo el. pašto adresą:

Kodėl ir kaip prenumeruoti ?